METRO

Branding

Strategia wizualna dla marki METRO CASH & CARRY. Kampania pod nazwą METRO Services & Partners miała na celu zaprezentowanie szeregu nowych usług klienta jak również wzmocnienie więzi z partnerami. Moja praca polegała na opracowaniu spójnej szaty graficznej, typografii komunikatów wizualnych, kolorystyki, sposobu prezentacji usług na materiałach reklamowych oraz opracowanie logo Services&Partners na podstawie dotychczasowej strategii wizualnej firmy.

METRO